Rozwód

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Szybki rozwód bez orzekania o winie to zapewne najmniej stresujący i wyniszczający obie strony sposób zakończenia małżeństwa. Jak wygląda i ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?
elements.envato.com

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Jaki jest koszt rozwodu za porozumieniem stron? Podczas składania pozwu o rozwód powód wpłaca opłatę sądową wynoszącą 600 zł. Jeśli faktycznie zostanie on przeprowadzony za porozumieniem stron, powodowi zostanie zwrócona kwota 450 zł. W związku z tym faktyczna cena rozwodu za porozumieniem stron wynosi 150 zł.

Dodatkowym kosztem może być obsługa prawna rozwodu (sporządzenie pozwu, odpowiedzi na niego, przygotowanie porozumienia małżeńskiego i rodzicielskiego), a także koszty negocjacji pełnomocników, mediacji rozwodowych. Zazwyczaj jest to kwota wynosząca od kilkuset złotych wzwyż.

Porozumienie małżeńskie i wychowawcze

Osiągnięcie porozumienia powinno być naszym celem od początku przygotowywania się do rozwodu. Już w początkowych etapach tego procesu warto zastanowić się, na jak dalekie ustępstwa możemy pójść, aby przekonać małżonka do przeprowadzenia rozwodu za porozumieniem obu stron (na zgodnych warunkach). Samo porozumienie polega na ustaleniu przez małżonków wspólnych żądań w sprawie rozwodowej i powinno obejmować wszystkie kwestie rozstrzygane przez sąd w danej sprawie.

Jak może wyglądać schemat porozumienia małżeńskiego? Jakie kwestie należy omówić przed złożeniem pozwu? Poniżej przykład tego, jak mogą wyglądać ustalenia małżonków:

  • Wnosimy o rozwód bez orzekania o winie
  • Dziecko będzie mieszkać z małżonkiem 1
  • Pozostawiamy pełną władzę rodzicielską obojga małżonków nad dzieckiem
  • Złożymy oddzielne porozumienie opisujące w jakie dni i w jaki sposób małżonek 2 będzie miał prawo do kontaktów z dzieckiem
  • Małżonek 2 będzie płacił alimenty w kwocie 1000 zł miesięcznie na dziecko
  • Żaden z małżonków nie żąda alimentów na rzecz siebie samego
  • We wspólnym mieszkaniu pozostaje małżonek 1 z dzieckiem i otrzymuje wyłączną własność tego mieszkania
  • Małżonek 2 otrzymuje wyłączną własność działki z domem letniskowym i udziałów w spółce, w ramach której prowadzi interesy

Porozumienie wychowawcze jest wynikiem negocjacji między rodzicami i dobrowolnego zobowiązania się przez nich do określonego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywania z dzieckiem kontaktów. Porozumienie wychowawcze określa zazwyczaj wysokość alimentów na dziecko. Będem jest ograniczanie zakresu porozumienia albo sprowadzanie go do lakonicznych stwierdzeń, które pozostawiają pole do interpretacji. Im bardziej szczegółowo określimy zasady, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo tego, że zostaną one później podważone. Sporządzając porozumienie wychowawcze należy mieć na uwadze, że jego treść prawdopodobnie będzie odzwierciedlona w wyrku rozwodowym i wówczas będzie miała charakter prawnie wiążący.

Dlaczego warto zadbać o wypracowanie wspólnego stanowiska jeszcze przed udaniem się do sądu? Jak pokazuje praktyka sprawa rozwodowa najczęściej eskaluje konflikt między małżonkami. Kwestie, które dotychczas były jedynie sporne, podczas rozprawy mogą urosnąć do rangi konfliktu, a nawet wojny. Porozumienie stron uwzględniające interesy obojga małżonków pomoże uniknąć długiej i wyniszczającej batalii na sali sądowej, po której prawdopodobnie nikt nie będzie mógł się cieszyć zwycięstwem.

Ile trwa rozwód za porozumieniem stron?

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron większość pracy wykonuje się przed wytoczeniem powództwa. Celem małżonków powinno być wypracowanie wspólnego stanowiska, które następnie zostanie zaprezentowane przed sądem.

By nie przedłużać procedury rozwodowej należy na początek zadbać o prawidłowe przygotowanie papierów rozwodowych. Nie mogą mieć one żadnych braków formalnych – w przeciwnym razie zostaną odesłane przez sąd celem uzupełnienia braków. Do pozwu warto dołączyć porozumienie małżeńskie oraz rodzicielskie wskazując, że między stronami nie ma konfliktu ani sporu i że rozwiązały one najważniejsze kwestie przy pomocy pełnomocników lub mediatorów. Ważnym elementem pozwu jest też jego uzasadnienie z opisem przebiegu małżeństwa.

To, jak szybko odbędzie się rozprawa rozwodowa zależy od konkretnego sądu oraz ilości toczących się w nim obecnie spraw. Na wyznaczenie terminu czeka się zazwyczaj do kilkunastu tygodni.

Przy rozwodzie za porozumieniem stron wyrok może zapaść już na pierwszej rozprawie. Sąd koncentruje się na przesłuchaniu małżonków pytając ich o przebieg małżeństwa i ustalenia w zakresie rozwodu oraz opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Warto też od razu powołać świadka, którego zadaniem się wypowiedzenie się na temat tego, czy rozwód nie godzi w dobro dzieci.

Rozwód za porozumieniem stron a alimenty

Informację o wysokości wspólnie ustalonych alimentów na dziecko lub byłego małżonka najlepiej jest zawrzeć w porozumieniu małżeńskim i rodzicielskim zawartym przed złożeniem pozwu o rozwód. Wspólnie wypracowany kompromis najlepiej odzwierciedli interesy stron i będzie odpowiadał faktycznym potrzebom dzieci i/lub byłego małżonka. Kwota alimentów nie będzie wówczas ani zawyżona ani zaniżona, co może się zdarzyć w przypadku odgórnego narzucenia ich przez sąd. Informacja o alimentach powinna zostać zawarta w wyroku rozwodowym.