Alimenty

Ex-alimenty od byłego małżonka. Czy po rozwodzie będzie już za późno?

Przy okazji rozwodu zwykle skupiamy się na alimentach na rzecz dzieci. Nie ma w tym nic dziwnego. W końcu nasze pociechy są zawsze na pierwszym miejscu. 

Zdarza się jednak, że zapominamy przez to o istnieniu tak zwanych ex – alimentów. 

Ex-alimenty to nic innego jak konieczność płacenia przez jednego z byłych małżonków na rzecz drugiego z byłych małżonków. Beneficjentem tych świadczeń jest więc były małżonek, a nie dziecko. 

Co w sytuacji, gdy w ferworze walki zapomnimy wnieść o zasądzenie ex-alimentów podczas procesu rozwodowego?

Pominięcie takiego żądania w sprawie o rozwód to jeszcze nie koniec świata. Alimenty od byłego małżonka mogą być dochodzone nie tylko w procesie rozwodowym. Można o nie wystąpić także po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o rozwód. 

Przykład: 

Katarzyna wystąpiła o rozwód w wyłącznej winy swojego męża, który dopuścił się zdrady małżeńskiej. W procesie rozwodowym Katarzyna tak bardzo skupiła się na wysokości alimentów na rzecz dwójki swoich dzieci, że zapomniała wnieść o alimenty na swoją rzecz. Zapadł wyrok rozwodowy z wyłącznej winy męża. Katarzyna dowiedziała się, że skoro mąż był wyłącznie winny rozpadu ich małżeństwa, to może także żądać zapłaty alimentów na swoją rzecz. Katarzyna w takiej sytuacji ma możliwość pozwania męża o ex-alimenty, mimo że jest już po rozwodzie. Musi po prostu wszcząć odrębny proces.

Jak widzimy na powyższym przykładzie, jedyną niedogodnością jest konieczność pozwania byłego małżonka o ex-alimenty w osobnym postępowaniu. Z drugiej strony, silnie skonfliktowani byli małżonkowie często upatrują w tym dodatkowego elementu zemsty. 

Nie możemy jednak zapominać o innych warunkach żądania ex-alimentów. 

Pamiętajmy w szczególności o tym, że jeśli wejdziemy w nowy związek małżeński, to nie będziemy mogli się ich domagać. 

Nie będziemy mogli się ich domagać również w sytuacji, gdy były małżonek nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, a od orzeczenia rozwodu upłynęło pięć lat. 

Warunki dochodzenia ex- alimentów

Przypomnijmy, że są dwa rodzaje ex-alimentów. Dla ułatwienia będę je nazywał ex-alimentami premium i ex-alimentami standard

Ex- alimenty w wersji premium

Warunek I: Mój były małżonek został uznany wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa

Warunek II: Rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie mojej sytuacji materialnej

Benefit I: Mogę żądać zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb przez byłego małżonka

Benefit II: Jeśli nie zawrę nowego małżeństwa, alimenty będę dostawać bezterminowo

Ograniczenie: Wejście w nowy związek małżeński powoduje wygaśnięcie alimentów

Ex-alimenty w wersji standard

Warunek I: Nie jestem małżonkiem wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa (czyli rozwód orzeczono z winy obu stron, bez orzekania o winie albo z wyłącznej winy drugiego małżonka)

Warunek II: Znajduję się w niedostatku (czyli nie mam wystarczających środków do utrzymania się)

Benefit: Mogę żądać od byłego małżonka dostarczania mi niezbędnych środków utrzymania

Ograniczenie I: Wejście w nowy związek małżeński powoduje wygaśnięcie alimentów

Ograniczenie II: Upływ pięciu lat od orzeczenia rozwodu powoduje wygaśnięcie alimentów (chyba że sąd ze względu na wyjątkowe okoliczności zdecyduje inaczej)

Wersja premium ex-alimentów polega więc na tym, że nie muszę być nawet w niedostatku, a jedynie mój poziom życia istotnie zmienił się na niekorzyść i dlatego mogę żądać od byłego małżonka zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb. Nie muszę się też martwić, że obowiązek wygaśnie w ciągu pięciu lat od rozwodu. 

W celu skorzystania z wersji premium ex-alimentów muszę doprowadzić do orzeczenia wyłącznej winy małżonka. 

Autor: aplikant radcowski Maciej Bełc