Rozwód

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Szybki rozwód jest możliwy, o ile małżonkowie wcześniej porozumieją się co do wszystkich kluczowych kwestii. Warto też skorzystać z usług adwokata, który dzięki dobremu przygotowaniu do sprawy zaoszczędzi nam batalii w sądzie. Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Szybki rozwód: czy to w ogóle możliwe?

Sprawy rozwodowe potrafią ciągnąć się latami. Zdarza się jednak, że małżonkowie są zgodni, co do tego, że chcą wziąć rozwód, a ich wzajemne stosunki na tyle poprawne, iż ustalenie kluczowych kwestii pozostaje jedynie formalnością. Bywa też tak, że już od dłuższego czasu żyją w separacji faktycznej i chcą przeprowadzić jak najszybszy rozwód, najlepiej na pierwszej rozprawie.

Rozwód może być orzeczony, jeśli rozpad małżeństwa jest trwały i zupełny. By małżeństwo formalnie przestało istnieć nie mogą wystąpić negatywne przesłanki, tj. złożenie pozwu przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego oraz jego negatywny wpływ na dobro dzieci. Wynika z tego, że musicie przekonać sąd, iż nie tylko ustała między wami więź fizyczna, psychiczna i ekonomiczna, ale też nie ma żadnych przeszkód, które stanęłyby na drodze do formalnego zakończenia małżeństwa. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy małżonkowie są zgodni co do warunków rozwodu.

Rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy, ale kluczową kwestią będzie przedstawienie sądowi zgodnych żądań małżonków dotyczących następujących podpunktów:

  • czy ma zostać orzeczona wina jednego z małżonków za rozpad małżeństwa?
  • jakie były okoliczności rozpadu małżeństwa?
  • jakie będą zasady opieki nad dziećmi oraz kontaktów z nimi, wysokość alimentów i jak ma być rozstrzygnięta kwestia władzy rodzicielskiej?

Chcąc uzyskać szybki rozwód warto uzgodnić, że podział majątku zostanie przeprowadzony w oddzielnym postępowaniu.

szybki rozwód
elements.envato.com

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie mając dzieci?

Zgodnie z art. 442 Kodeksu postępowania cywilnego:

Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.

Małżeństwa nie posiadające dzieci mogą więc otrzymać rozwód już na pierwszej rozprawie pod warunkiem, że drugi z małżonków zgodzi się na pozew rozwodowy. W tej sytuacji sąd przesłucha jedynie małżonków i wyrok zapadnie już na pierwszej rozprawie.

Posiadanie wspólnych małoletnich dzieci nie przekreśla szans na uzyskanie szybkiego rozwodu, pod warunkiem, że ułatwimy sądowi decyzję dotyczącą kluczowych kwestii, które dotyczą małoletnich dzieci. Można to zrobić na dwa sposoby: spisując porozumienie wychowawcze lub wnosząc zgodne żądania w zakresie dzieci. W obu przypadkach musicie przede wszystkim brać pod uwagę dobro dzieci, ponieważ to ono jest kluczową wartością dla sądu. Co więcej, jeśli sąd uzna, że nie tylko przedstawione żądania, ale również sam rozwód są zagrożeniem dla dobra dzieci, może go nie orzec. Warto więc z wyprzedzeniem powołać świadka, który zezna, że rozwód nie wpłynie negatywnie na dziecko. Najlepiej by była to osoba bliska rodzinie, np. dziadkowie, ciocie itd.

Jeśli rodzice nie wypracują wspólnego stanowiska w kwestiach związanych z wychowaniem dziecka, sąd może skierować ich wraz z dzieckiem do biegłego, który oceni, kto powinien sprawować władzę rodzicielską oraz jak powinny wyglądać kontakty drugiego rodzica z dzieckiem. Na termin badania poprzedzającego opinię często trzeba czekać bardzo długo, nawet około roku, co zdecydowanie przedłuża sprawę rozwodową. Są będzie też musiał wykazać, jaki jest koszt utrzymania dziecka.

Bywa, że małżonkowie są zgodni co do konieczności rozwodu, natomiast trudno im porozumieć się w pozostałych kwestiach. Wówczas warto skorzystać ze wsparcia bezstronnego mediatora, który pomoże wypracować kompromis poza salą sądową, a tym samym skróci czas trwania sprawy rozwodowej.

Szybki rozwód bez orzekania o winie

Chcąc mieć pewność, że rozwód nie będzie przeciągał się w nieskończoność, warto wystąpić o rozwód bez orzekania o winie. W odpowiedzi na pozew drugi małżonek powinien przychylić się do tego wniosku. W tej sytuacji jedyne, co musimy udowodnić to całkowity i trwały rozpad małżeństwa. By to zrobić musicie zgodnie zeznać, że nie łączy was już uczucie (więź emocjonalna), nie utrzymujecie kontaktów seksualnych (więź fizyczna) oraz nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego (więź gospodarcza). Warunkiem otrzymania rozwodu jest też zgoda co do tego, że rozpad więzi trwa już bardzo długo i nie ma perspektyw na zmianę tego stanu rzeczy. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd nie musi rozstrzygać stopnia winy każdego z małżonków, a tym samym prowadzić postępowania dowodowego, co zdecydowanie przyspiesza sprawę.

Jak uzyskać rozwód z orzekaniem o winie na pierwszej rozprawie?

I czy w tym wypadku szybki rozwód w ogóle jest możliwy? Otóż jest, jednak pod pewnym warunkiem: jeden z małżonków bierze winę na siebie i przyznaje się do tego, że przyczynił się do rozpadu małżeństwa. W rzeczywistym świecie tak idealne scenariusze bardzo rzadko zostają zrealizowane. Zazwyczaj wtedy, gdy wina jednego z małżonków jest bezsprzeczna, a dodatkowo ma on z tego powodu wyrzuty sumienia lub gdy przyznanie się do winy zostanie w pewien sposób zrekompensowane, np. korzystnym podziałem majątku.

Szybki rozwód bez rozprawy i adwokata

Rozwój jest możliwy na pierwszej rozprawie, ale nie zostanie orzeczony bez niej. Pisemne żądania wyrażone w pozwie rozwodowym muszą zostać werbalnie potwierdzone w zeznaniach obojga małżonków na sali sądowej. Wówczas sąd może zaniechać wnikliwego postępowania dowodowego. Sama rozprawa musi jednak się odbyć, a małżonkowie powinni się na niej stawić osobiście. Ani adwokat ani radca prawny nie może iść za nich do sądu. Pomoże natomiast przygotować dokumenty w taki sposób, by cały proces udało się przeprowadzić jak najszybciej.

Czy można przeprowadzić rozwód bez prawnika? W przypadku prostych spraw rozwodowych, gdzie małżonkowie są zgodni w większości kwestii jest to jak najbardziej możliwe. Niestety rzeczywistość często weryfikuje nasze wyobrażenia i w praktyce sprawy rozwodowe trwają dłużej, niż byśmy tego chcieli. Pomoc doświadczonego adwokata lub radcy prawnego nie jest więc obligatoryjna, ale przydaje się, gdy coś idzie nie po naszej myśli albo gdy chcemy poprawnie przygotować pozew rozwodowy tak, by rozwód odbył się już na pierwszej rozprawie.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące tego, czy w Twoim przypadku szybki rozwód będzie możliwy, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy. Doświadczeni prawnicy naszej kancelarii chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

Zobacz też: Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?