Rozwód

Separacja w trybie nieprocesowym

Separacja w trybie nieprocesowym może zostać orzeczona jedynie wtedy, gdy zostanie zgłoszone zgodne żądanie obojga małżonków. To jednak nie koniec warunków, jakie muszą zostać spełnione. Przyjrzyjmy im się bliżej.

Separacja w trybie nieprocesowym: warunki

Przesłanką do orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia, a więc zanik więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. W przeciwieństwie do rozwodu nie musimy tu natomiast wykazywać, że ma on charakter trwały i nie ma widoków na zmianę tego stanu rzeczy. By separacja mogła być orzeczona w trybie nieprocesowym konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Są to wspólna decyzja o separacji i brak małoletnich dzieci. Dlaczego warto zdecydować się na ten krok? Separacja w trybie nieprocesowym oszczędza małżonkom czas i pieniądze. Sąd uznaje za wystarczające zeznania małżonków i wydaje postanowienie na pierwszej rozprawie. Postępowanie nieprocesowe nie wyklucza rozstrzygnięcia najważniejszych kwestii, takich jak podział majątku, sposób korzystania z nieruchomości czy alimenty na rzecz małżonka.

szybki rozwód
elements.envato.com

Separacja w trybie nieprocesowym krok po kroku

Co zrobić krok po kroku by zostało wydane postanowieni o separacji w trybie nieprocesowym?

Krok 1: Złożenie wniosku o separację na zgodny wniosek małżonków

Zgodnie z art. 611 § 3 k.r.o. „jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.”, przy czym niekoniecznie muszą oni wspólnie złożyć wniosek o separację. Wystarczy, by jeden z małżonków złożył wniosek, zaś drugi go poparł. Opłata za złożenie wniosku wynosi 100 zł. Za pozew o separację w trybie procesowym trzeba zapłacić więcej (600 zł).

Krok 2: badanie formalne pisma procesowego

Wniosek o separację powinien wyraźnie wskazywać na zgodne żądanie małżonków. W uzasadnieniu należy wykazać, iż nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Krok 3: Wydanie postanowienia o separacji

Orzeczenie separacji nie jest możliwe bez udziału sądu, który w postanowieniu o separacji przeprowadzonym w trybie nieprocesowym nie rozstrzyga o winie małżonków. Postanowienie zostaje wydane na pierwszej rozprawie.

Postępowanie procesowe o separację

Jeśli zależy nam na wykazaniu winy małżonka za rozpad małżeństwa, powinniśmy zdecydować się na postępowanie procesowe o separację, które zazwyczaj trwa dłużej i rzadko kończy się na jednej rozprawie. Strony przedstawiają dowody. Są również przesłuchiwani świadkowie. Ta forma jest jedyną możliwą także wtedy, gdy jedna ze stron nie zgadza się na separację. Jak wspomniano postępowanie procesowe wiąże się z wyższą opłatą za złożenie wniosku. Wynosi ona 600 zł.